Duyurular
Güncel Duyurular :

Yönetmelikler

 

Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Disiplin Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Konut Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Evrak imha Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Arşiv Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

İhale Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Taşınır Mal Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Harcama Belgeleri Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Nakit ve Kıymetler Yönetmeliği

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

Stok ve Ambar Yönetmelikleri

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

İçme Ve Kullanma Suyu Temin Edilen Ve Edilecek Olan Yüzeysel ve Yeraltı Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

  PDF Döküman İçin Tıklayınız

İSG Kurulu Prosedürü

  PDF Döküman İçin Tıklayınız