Duyurular
Güncel Duyurular :

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’nün Kasım ayı olağan Genel Kurul ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da yoklama ve bir önceki toplantı tutanağının özetinin  okunarak  oylanmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. 5393 sayılı Kanunun 41. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi, Kamu İdareleri’nde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 16. Maddesi ve Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Performans Programı uygun görülmüş olup, Plan ve Bütçe Komisyon raporları okunarak Genel Kurul üyelerinin oylarıyla kabul edildi.  ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçesi 240.000.000 TL olarak kabul edildi. 2020 yılına ait 12 maddeden oluşan Bütçe Kararnamesinin  maddeler halinde ayrı ayrı yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabülüne, 657 ve 4857 sayılı kanuna tabi personel kadroları ile bütçeye bağlı tüm cetvellerin tamamının Plan ve Bütçe Komisyondan geldiği şekliyle aynen kabülüne, 2560 sayılı Kanunun 6/c maddesine istinaden, Genel Kurul üyelerinin oyları ile kabul edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Fevzi Polat, Genel Kurul’a katılan üyelerin, gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, ESKİ Genel Müdürlüğü’nün yeni bütçesinin ise Erzurum’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulanarak oturumu kapattı.