Duyurular
Güncel Duyurular :

Hakkımızda

Genel Müdürlüğümüz; 18.02.1995tarihinde Bakanlar Kurulunun 94-6514 Nolu kararıyla 22206 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2560 Sayılı İSKİ Kanuna tabi olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde “Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ)”kurulmuştur.
2560 Sayılı Kanun Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Kendi Yönetmeliklerine Tabidir.Personel 657 Sayılı Kanuna tabi memur ve 4857 Sayılı Kanuna tabi işçilerden oluşmaktadır.Kendisine bağlı bulunan Daire Başkanlıkları ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yasa ile bağlı Köy, Belde ve belediyelerin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği şehir merkezinin 20 km. yarı çapı içerisinde kalan belde, köy ve mahallelerin su kalitesi ile ilgili hizmetlerinin sağlanması dezenfeksiyon işlemlerinin yürütülmesi , su ve kanal tesis ve tesisatlarının işletme işletme bakım ve onarımlarının yapılması.
Genel müdürlüğümüz Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel Müdür tarafından idare edilmektedir

Misyonumuz

Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan, kulanılmış suların doğaya faydalı dönüşümünü sağlayan ve kurumsal gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyen kurum olmak.

Vizyonumuz

'' İçme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülmüş , Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş , Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan ,Alanında örnek alan değil örnek olan bir kurum olmak''

Değerlerimiz

 SAYDAMLIK : ESKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden etkilenenler sistemin ayrılmaz parçalarıdır.Kurum karar alma süreçlerini sürekli hedef kitle ile paylaşır.Tüm paydaşlar , kurumun çalışmaları ile ilgili değerlendirmelere ulaşabilirler.Uygulamalar ve sonuçlar hakkında '' Bilgi Edinme Yasası'' çerçevesinde bilgi edinebilirler.
KATILIMCILIK : ESKİ Genel Müdürlüğü halka sundugu hizmetleri ve yönetim süreçlerini vatandaş odaklı olarak ele alır.Yerel demokrasiyi yerinde hizmet olarak benimser.
EŞİTLİK: ESKİ Genel Müdürlüğü halka sunulan hizmetleri objektif bir şekilde izler ve değerlendirir.Bu hizmetlerden faydalanan sosyal kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate    alarak tarafsız ve hukuk kuralları içerisinde hizmet sunar.
ETKİNLİK : ESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik , ihtiyaçlara uygunluk ve zamanında sistematik bir bütünlük içinde yerine getirmeye çalışır.
KALİTE : ESKİ Genel Müdürlüğü ürettiği ve halka sundugu hizmetleri uluslararası kalite standartlarına uygun politikalar geliştirerek hedef kitlesine sunar.
VERİMLİLİK: ESKİ Genel Müdürlüğü nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmetlerini sunar ve en az girdiyle optimum çıktının elde eilmesi prensibi ile çalışır.
HESAP VEREBİLİRLİK: ESKİ Genel Müdürlüğü yetki ve kaynaklarını yasal düzenlemeler çerçevesinde verimlilik ve etkinlik ilkelerine uygun olarak kullanır.
ESKİ Genel Müdürlüğü hedeflediği faaliyetlerini sonuçlara ulaşacak şekilde programlar, izler ve performans kriterleri doğrultusunda sonuç almaya çalışır.