Duyurular
Güncel Duyurular :

Daire Başkanlarımız

Teftiş Kurulu Başkanı Ender UZUNOĞLU enderuzunoglu@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
1.Hukuk Müşaviri Ayşegül YANAR aysegulyanar@eski.gov.tr (0442) 233 02 88
Abone İşleri Daire Başkanı Yakup DERMAN yakupderman@eski.gov.tr (0442) 235 43 77 —–
Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Tayyip ÇUBUKÇU tayyibcubukcu@eski.gov.tr (0442) 342 54 77  —-
Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut YAVİLİOĞLU mesutyavilioglu@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Destek Hizmetleri Daire Başkanı İsa SAY isasay@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Elektrik Makineve Malzeme İkmal Daire Başkanı Mehmet ŞENGÜL mehmetsengul@eski.gov.tr (0442) 240 01 76  —-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İsmail AYDEMİR ismailaydemir@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Batı İlçeleri Daire Başkanı Kemal ÇINAR kemalcinar@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Güney İlçeleri Daire Başkanı Mehmet UZUN mehmetuzun@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Kuzey İlçeleri Daire Başkanı Bülent HERAY bulentheray@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Plan Proje Yatırım İnşaat Daire Başkanı Mürsel ÖZARPALI murselozarpali@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halil AĞAÇ halilagac@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-
Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı Ergül AKSOY ergulaksoy@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 —-