Duyurular
Güncel Duyurular :

Atıksu Arıtma Tesisi


 

ATIK SU ARITMA TESİSİ

Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez şartı olan çevrenin korunması prensibine doğrudan hizmet etmektedir. Ülkemizde kentleşme ile birlikte başlayan alt yapı yatırımları, mevcut kentleşmenin bir miktar gerisinde kalmıştır. 1998 yılı itibariyle kentsel nüfusun %78’ine kanalizasyon şebekesi hizmeti ulaştırılmış, %31’inde ise atıksu, arıtma tesislerinde arıtılarak alıcı ortama bırakılmıştır.

Atıksu haline gelen suların tekrar kullanılabilir su haline getirilmek için bir dizi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçmektedir. Tüm bu işlemlerin temel amacı atıksuyun ilk hali olan temiz ve kullanılabilir hale dönüştürmek, çevreye ve insanlara olan/olabilecek zararlı etkilerini yok etmektir.

Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Biyolojik Proses Havuzlarında max. 130.000 m3/gün atıksu debisini ve aşağıdaki kirlilik yüklerini arıtabilecek biçimde dizayn edilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır. Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin 1. kademesi 444.934 kişilik evsel nüfusa ve 56.700 kişilik Endüstriyel nüfusa göre dizayn ve inşa edilmiştir. Tesisin 2. Kademesi ise 528.595 kişi evsel nüfus ve 58.733 kişi Endüstriyel nüfusu da içine alacak şekilde genişletilebilecektir.

Proses hesapları ATV-DVWK-Standartlarına (ATV 131-E) Karbon ve Azot giderimine dayalı bir aktif çamur prosesi olarak boyutlandırılması yapılmıştır.

Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Ilıca/ Aziziye ilçesine bağlı Kuşçu Köyü mevkii, Ferah mahallesinin bitişiğinde, Karasu nehri ve Pülür çayının kuzeyinde yer almaktadır. Erzurum şehir merkezinde toplanan atıksu yaklaşık 15 km’lik ve 1200mm çapında kanalizasyon hattıyla getirilip 2400mm çapında 300m beton boru ile tesise ulaştırılmaktadır.

Kanalizasyon Sistemi ile gelen atıksu önce 8 cm aralıklı Kepçe tipi giriş kaba ızgarasından geçer. Daha sonra 2 cm aralıklı Mekanik temizlemeli kaba ızgaradan geçirilerek atıksu içerisindeki 2 cm ve üstündeki katı atıklar tutulur. Atıksuyun ileriki ünitelerde cazibeyle akması için yaklaşık 6.8 m terfi pompalarıyla yükseltilir, sonra 6 mm aralıklı Mekanik temizlemeli ince ızgaradan geçirilerek mekanik aksamlara zarar verecek maddeler atıksudan ayrılır. Izgara ünitesinden çıkan atıksu iki bölmeli havalandırmalı kum-yağ tutucuya girerek inorganik madde olan kumlar havuz dibine hava yardımıyla çökertilerek, yüzer maddelerde (yağ, köpük vs.) havuz yüzeyinde biriktirilerek atıksudan ayrılır. Atıksu sonra ön çöktürme havuzlarına girer ve debiye bağlı olarak burada dinlendirildikten sonra savaklanan atıksu ara terfi merkezine girer ve buradan havalandırma tanklarına yükletilir.

Terfi çıkışında atıksu havalandırma havuzlarına iletilerek nitrifikasyon-denitrifikasyon olaylarının gerçekleşmesi sağlanarak atıksudaki azot, karbon, fosfor ve diğer kirleticilerin giderilmesi sağlanır. Havalandırma çıkış suyu son çöktürme ünitesine iletilir. Son ünite olan son çöktürmede debiye bağlı olarak atıksu dinlendirilerek savaklanan arıtılmış su önce Pülür çayına ve sonrasında Karasu nehrine, çöken çamurda havuz dibinden alınarak cazibeyle ara terfi pompa istasyonuna ve buradan fazla çamur pompası vasıtasıyla Çamur Binasına gönderilir.

  Atık Su Arıtma Tesisi El Kitapçığı İçin Tıklayınız