Duyurular
Güncel Duyurular :

Abonelik İşlemleri

 

Abonelik İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


İLK ABONELİK İŞLEMLERİ;

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak abonelik dosyası ile birlikte Abone İşleri Daire Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

(Su sayacının tesisata bağlı, olması durumunda sayaç bilgilerinin beyan edilmesi, komşu abone tesisat numarasının beyan edilmesi.)

TALEP EDİLEN BELGELER;

A: MESKENLER

 •  Tapu Fotokopisi
 •  Deprem Sigortası(DASK)Poliçesi
 •  Kimlik Fotokopisi
 •  Kiracı ise Kira Sözleşmesi

B: İŞYERLERİ

 • Tapu Fotokopisi
 • Deprem Sigortası(DASK)Poliçesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Kiracı ise Kira Sözleşmesi
 • Aboneliğin Tüzel kişilik adına yapılması durumunda tüzel kişiliğe ait belgeler

C: İNŞAATLAR

 • Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)
 •  Kimlik Fotokopisi
 •  Aboneliğin Tüzel kişilik adına yapılması durumunda tüzel kişiliğe ait belgeler

2:ABONELİK İPTAL İŞLEMLERİ İÇİN;

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sayacın Son Endeksi (Sayaç üzerindeki son tüketim miktarı)

3:ABONELİK DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN;

 • Abone (Tesisat) Numarası
 • Tapu Fotokopisi(Tapu sahibinin değişmesi durumunda)
 •  Deprem Sigortası(DASK)Poliçesi  Kimlik Fotokopisi
 •  Kiracı ise Kira Sözleşmesi
 •  İşyerlerinde, işlemlerin tüzel kişilik adına yapılması durumunda tüzel kişiye ait belgeler.

Ayrıca; Yukarıda belirtilen işlemlerin Vekaleten bir başkası tarafından yapılması durumunda Noter Onaylı Vekaletname.