Su Tarifeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü Su Tarifeleri (KDV Hariç) 
(01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerlidir)

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve No :19/12/2017/245

 

ŞEBEKE SUYU ABONELERİ 1m3 Su ve Atıksu Fiyatı (TL)
ABONE TÜRÜ
SU
ATIK SU
TOPLAM
1)KONUTLAR      
a) Merkez İlçeler (Yakutiye,Palandöken,Aziziye) 1,67 0,83 2,50
b) Diğer İlçeler (17 İlçe ) 1,20 0,60 1,80
c) Beldeden mahalleye dönüşen yerler 0,60 0,30 0,90
c) Köyden mahalleye dönüşen yerler 0,30 0,15 0,45
2 )İŞYERİ,SANAYİ,ŞANTİYE ve GEÇİÇİ ABONE      
a) Merkez İlçeler (Yakutiye,Palandöken,Aziziye) 4,00 2,00 6,00
b) Diğer İlçeler 2,26 1,12 3,38
3 RESMİ KURUM ABONESİ 2,50 1,25 3,75
4 KAMU YARARINA FAALİYET YAPAN ABONE (Tarifeler Yönetmeliği 12.Mad.Sayılan Aboneler) 1,20 0,60 1,80
S.No KUYU ABONELERİ 1m3 Atıksu Bedeli
Abone Türü Merkez İlçe Diğer İlçeler
1 Konutlar 1,60 1,10
2 İşyeri,Sanayi,Şantiye ve Geçiçi Abone 3,90 2,90
3 Resmi Kurum Abonesi 2,50 2,50
4 Kamu Yararına Faaliyet Yapan Abone 1,00 1,00
 

 

  NOT:
1- Merkez ilçeler dışındaki ilçelerin diğer abone grupları merkez ilçede uygulanan tarifeye tabidir.
2- Yukarıda bahsedilen mahallelerde kendi ihtiyacını karşılamak üzere hayvan barındıran ahır vb.yerlerde kullanılan su ve atıksu ücreti o mahalle için belirlenen mesken tarifesi üzerinden hesaplanır. Besicilik yapan abonelere mesken tarifesinin % 50 fazlası uygulanır.
3- Kendi imkanları ile kuyu suyu çıkaran abonelerden sadece atıksu bedeli alınır.
4- Abonelere verilen ham su metreküp fiyatı ait olduğu tarife grubundaki su fiyatının % 70 i olarak uygulanır.
 
 
 
Mehmet SEKMEN Elimdar AYDEMİR Özcan ALKAN Remzi ERTEK İrfan SALIN
Başkan Üye Üye Üye Üye