Su ve Atıksu Borçlarını Yeniden Yapılandırıyoruz.

SU VE ATIKSU BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ.

 

7020 Sayılı yasa ile idaremize su borcu olanlara yeniden yapılandırma hakkı getirildi.

31 Mart 2017 tarihinden önceki borçlar yeniden yapılandırılıyor.

Taksitlerin 2 ayda bir olmak üzere ödeneceği yeni yapılandırma 18 taksitle 36 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

İlk taksit ödeme günü:31 Temmuz 2017

Daha önce çıkarılan 6736 Sayılı yasadan faydalanarak borçlarını yapılandıran ve taksitleri devam edenler bu yasadan faydalanamayacaktır.

Abonelerimiz ESKİ Abone İşleri Daire Başkanlığından işlem yaptırabilirler.