Duyurular

Daire Başkanlarımız

Teftiş Kurulu Başkanı Ender UZUNOĞLU enderuzunoglu@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 3109
1.Hukuk Müşaviri Ayşegül YANAR aysegulyanar@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 3508
Abone İşleri Daire Başkanı Yakup DERMAN yakupderman@eski.gov.tr (0442) 235 43 77 —–
Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Tayyip ÇUBUKÇU (0442) 342 54 77  —-
Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut YAVİLİOĞLU mesutyavilioglu@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 3111
Destek Hizmetleri Daire Başkanı Nevzat YER nevzatyer@eski.gov.tr (0442) 233 02 88  3203
Elektrik Makineve Malzeme İkmal Daire Başkanı Mehmet ŞENGÜL mehmetsengul@eski.gov.tr (0442) 240 01 76  —-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İsmail AYDEMİR ismailaydemir@eski.gov.tr (0442) 233 02 88  3414
İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Kemal ÇINAR kemalcinar@eski.gov.tr (0442) 233 02 88  3102
Plan Proje Yatırım İnşaat Daire Başkanı Muhammet AYDIN (0442) 235 02 88 3201
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halil AĞAÇ halilagac@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 3414
Su ve Kanal İşletme Daire Başkanı Ergül AKSOY ergulaksoy@eski.gov.tr (0442) 233 02 88 3103